คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  • ดาวน์โหลดเอกสาร: การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด
  • เพิ่มข่าวโดย: chaiwat.cho วันที่/เวลา: 2022-11-18 11:45:26