คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรออนไลน์ (ภาคพิเศษ/ภาคสมทบ/ภาคค่ำ)  • ดาวน์โหลดเอกสาร: การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด
  • เพิ่มข่าวโดย: chaiwat.cho วันที่/เวลา: 2022-08-24 10:06:04