คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดเขตสูบบุหรีเป็นการเฉพาะ  • ดาวน์โหลดเอกสาร: การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด
  • เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา: 2022-08-13 13:18:13