วาระ/สรุปรายงานการประชุม

วาระ/สรุปรายงานการประชุม : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

วาระ/สรุปรายงานการประชุม หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  17 2/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 17 (2/2560) - 2018-05-17 10:40:45 tanarin.kh
  16 1/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 16 (1/2560) - 2018-05-17 10:40:21 tanarin.kh