วาระ/สรุปรายงานการประชุม

วาระ/สรุปรายงานการประชุม : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

วาระ/สรุปรายงานการประชุม หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  24 1/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 24 (1/2561) - 2018-05-17 10:44:52 tanarin.kh
  23 8/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 23 (8/2560) - 2018-05-17 10:44:10 tanarin.kh
  22 7/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 22 (7/2560) - 2018-05-17 10:43:41 tanarin.kh
  21 6/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 21 (6/2560) - 2018-05-17 10:43:03 tanarin.kh
  20 5/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 20 (5/2560) - 2018-05-17 10:42:18 tanarin.kh
  19 4/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 19 (4/2560) - 2018-05-17 10:41:40 tanarin.kh
  18 3/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 18 (3/2560) - 2018-05-17 10:41:15 tanarin.kh
  17 2/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 17 (2/2560) - 2018-05-17 10:40:45 tanarin.kh
  16 1/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 16 (1/2560) - 2018-05-17 10:40:21 tanarin.kh