วาระ/สรุปรายงานการประชุม

วาระ/สรุปรายงานการประชุม : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

วาระ/สรุปรายงานการประชุม หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  1 พิเศษ/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1 (1/2563) - 2020-06-22 08:57:58 jutatip.po
  41 3/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 41 (3/2563) - 2020-06-22 08:53:00 jutatip.po
  40 2/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 40 (2/2563) - 2020-05-07 18:33:41 jutatip.po
  39 1/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 39 (1/2563) - 2020-04-20 12:18:14 chaiwat.cho
  38 6/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 38 (6/2562) - 2020-04-20 12:17:36 chaiwat.cho
  37 5/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 37 (5/2562) - 2019-11-01 09:49:21 chaiwat.cho
  36 4/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 36 (4/2562) - 2019-08-29 14:25:28 chaiwat.cho
  35 3/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 35 (3/2562) - 2019-08-29 14:24:54 chaiwat.cho
  34 2/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 34 (2/2562) - 2019-06-07 11:49:24 chaiwat.cho
  33 1/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 33 (1/2562) - 2019-06-07 11:48:48 chaiwat.cho
  32 9/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 32 (9/2561) - 2019-06-07 11:48:08 chaiwat.cho
  31 8/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 31 (8/2561) - 2018-11-13 16:08:31 chaiwat.cho
  30 7/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 30 (7/2561) - 2018-11-06 13:48:11 chaiwat.cho
  29 6/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 29 (6/2561) - 2018-10-05 15:12:34 chaiwat.cho
  28 5/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 28 (5/2561) - 2018-08-21 11:08:36 chaiwat.cho
  27 4/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 27 (4/2561) - 2018-08-21 11:07:58 chaiwat.cho
  26 3/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 26 (3/2561) - 2018-08-21 11:07:19 chaiwat.cho
  25 2/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 25 (2/2561) - 2018-08-21 11:06:39 chaiwat.cho
  2 2/2561 สรุปวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 - 2018-08-19 11:38:26 chaiwat.cho
  2 2/2561 วาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 - 2018-07-13 10:14:13 tanarin.kh