วาระ/สรุปรายงานการประชุม

วาระ/สรุปรายงานการประชุม : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

วาระ/สรุปรายงานการประชุม หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  14 6/2564 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (6/2564) - 2021-09-08 13:10:26 jutatip.po
  49 4/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 49 (4/2564) - 2021-08-30 09:44:50 jutatip.po
  13 5/2564 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 (5/2564) - 2021-08-17 18:02:58 jutatip.po
  50 5/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 50 (5/2564) - 2021-07-29 19:28:23 jutatip.po
  12 4/2564 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 (4/2564) - 2021-06-11 10:36:36 jutatip.po
  11 3/2564 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 (3/2564) - 2021-05-21 10:48:55 jutatip.po
  48 3/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 48 (3/2564) - 2021-05-20 12:05:46 jutatip.po
  47 2/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 47 (2/2564) - 2021-04-23 15:03:08 jutatip.po
  46 1/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 46 (1/2564) - 2021-04-05 13:37:43 jutatip.po
  9 1/2564 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (1/2564) - 2021-03-10 16:30:43 jutatip.po
  10 2/2564 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 (2/2564) - 2021-03-10 16:30:33 jutatip.po
  - 2/2562 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 - 2021-02-15 16:00:17 jutatip.po
  - 1/2562 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 - 2021-02-15 15:58:32 jutatip.po
  45 7/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 45 (7/2563) - 2021-01-04 11:49:49 jutatip.po
  4 พิเศษ/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4 (3/2563) - 2020-11-27 10:03:00 jutatip.po
  44 6/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 44 (6/2563) - 2020-11-03 16:52:44 jutatip.po
  43 5/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 43 (5/2563) - 2020-10-15 13:15:24 jutatip.po
  8 -/2563 สรุปวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 - 2020-10-15 09:29:25 tanarin.kh
  2 พิเศษ/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2 (2/2563) - 2020-08-27 10:31:51 jutatip.po
  42 4/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 42 (4/2563) - 2020-08-05 17:29:20 jutatip.po