วาระ/สรุปรายงานการประชุม

วาระ/สรุปรายงานการประชุม : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

วาระ/สรุปรายงานการประชุม หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  47 2/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 47 (2/2564) - 2021-04-23 15:03:08 jutatip.po
  46 1/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 46 (1/2564) - 2021-04-05 13:37:43 jutatip.po
  9 1/2564 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (1/2564) - 2021-03-10 16:30:43 jutatip.po
  10 2/2564 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 (2/2564) - 2021-03-10 16:30:33 jutatip.po
  - 2/2562 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 - 2021-02-15 16:00:17 jutatip.po
  - 1/2562 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 - 2021-02-15 15:58:32 jutatip.po
  45 7/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 45 (7/2563) - 2021-01-04 11:49:49 jutatip.po
  4 พิเศษ/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4 (3/2563) - 2020-11-27 10:03:00 jutatip.po
  44 6/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 44 (6/2563) - 2020-11-03 16:52:44 jutatip.po
  43 5/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 43 (5/2563) - 2020-10-15 13:15:24 jutatip.po
  8 -/2563 สรุปวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 - 2020-10-15 09:29:25 tanarin.kh
  2 พิเศษ/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2 (2/2563) - 2020-08-27 10:31:51 jutatip.po
  42 4/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 42 (4/2563) - 2020-08-05 17:29:20 jutatip.po
  1 พิเศษ/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1 (1/2563) - 2020-06-22 08:57:58 jutatip.po
  41 3/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 41 (3/2563) - 2020-06-22 08:53:00 jutatip.po
  40 2/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 40 (2/2563) - 2020-05-07 18:33:41 jutatip.po
  39 1/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 39 (1/2563) - 2020-04-20 12:18:14 chaiwat.cho
  38 6/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 38 (6/2562) - 2020-04-20 12:17:36 chaiwat.cho
  37 5/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 37 (5/2562) - 2019-11-01 09:49:21 chaiwat.cho
  36 4/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 36 (4/2562) - 2019-08-29 14:25:28 chaiwat.cho