วาระ/สรุปรายงานการประชุม

วาระ/สรุปรายงานการประชุม : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

วาระ/สรุปรายงานการประชุม หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  55 10/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 55 (10/2564) - 2021-12-16 10:06:08 jutatip.po
  51 6/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 51 (6/2564) - 2021-12-16 10:02:52 jutatip.po
  54 9/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 54 (9/2564) - 2021-11-19 11:42:15 jutatip.po
  53 8/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 53 (8/2564) - 2021-10-26 14:03:38 jutatip.po
  15 7/2564 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 (7/2564) - 2021-10-26 14:02:00 jutatip.po
  52 7/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 52 (7/2564) - 2021-09-15 17:09:09 jutatip.po
  14 6/2564 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 (6/2564) - 2021-09-08 13:10:26 jutatip.po
  49 4/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 49 (4/2564) - 2021-08-30 09:44:50 jutatip.po
  13 5/2564 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 (5/2564) - 2021-08-17 18:02:58 jutatip.po
  50 5/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 50 (5/2564) - 2021-07-29 19:28:23 jutatip.po
  12 4/2564 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 (4/2564) - 2021-06-11 10:36:36 jutatip.po
  11 3/2564 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 (3/2564) - 2021-05-21 10:48:55 jutatip.po
  48 3/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 48 (3/2564) - 2021-05-20 12:05:46 jutatip.po
  47 2/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 47 (2/2564) - 2021-04-23 15:03:08 jutatip.po
  46 1/2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 46 (1/2564) - 2021-04-05 13:37:43 jutatip.po
  9 1/2564 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (1/2564) - 2021-03-10 16:30:43 jutatip.po
  10 2/2564 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 (2/2564) - 2021-03-10 16:30:33 jutatip.po
  - 2/2562 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 - 2021-02-15 16:00:17 jutatip.po
  - 1/2562 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 - 2021-02-15 15:58:32 jutatip.po
  45 7/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 45 (7/2563) - 2021-01-04 11:49:49 jutatip.po