ติดต่อ

ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000


โทร 054-466-666 ต่อ 1301-1305
แฟ็กซ์ 054-466-708
สายตรงคณบดี : montra.po@up.ac.th
อีเมลคณะฯ : spss@up.ac.th