ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

นาย
ถิรายุส์
บำบัด

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1324
อีเมล : tirayoot.bu@up.ac.th
ห้องทำงาน : B202
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
2564 โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทองมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6
2564 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผู้แทนคณบดีเข้าร่วมกิจกรรม
2564 กิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2563 เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วมกิจกรรม
2564 กิจกรรมสืบฮีต โตยฮอย ลอยกระทงม๋วนใจ๋ ไร้แอลกอฮอล์ วัดตุ่นใต้ อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับชุมชน
2564 โครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง 2564 เป็นผู้แทนคณบดีเข้าร่วม