สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขันโคมลอย มหาวิทยาลัยพะเยา 2565

สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชนะเลิศการแข่งขันโคมลอย มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 ในกิจกรรมสืบสานตำนานสายนที ประเพณียี่เป็ง 2565 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยพะเยา