นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อม แม่อิงชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนา นวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบ

          คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จากผ้ายัดย้อมแม่อิงชิโบริ หลังจากที่มีการยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมการเปิดพื้นที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ “นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบ” ในวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

          ในคราวเดียวกันนี้ ทางคณะฯ ยังได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนรายการใหม่ ได้แก่ ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ (กลุ่มพระธาตุขิงแกง) ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ “นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบ” (1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม) #โครงการ “นวัตกรรมกระบวนการเพื่อยกระดับตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ผ้ามัดย้อมแม่อิงชิโบริ ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรชุมชนบนฐานการคิดเชิงออกแบบ” ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/