คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Office 2565

          คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Office 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการต่างๆจากผู้รับผิดชอบแต่ละหมวด ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

          โดย ดร. รัติยา ฟิชเชอร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนคณบดีกล่าวนโยบายและภาพรวม รวมถึงทิศทางการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Office ซึ่งมีคณผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าว

 

@green-office