NEW/ACTIVITY

พิธีตักน้ำและเจริญพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง ภายใต้โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2566

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

พิธีตักน้ำและเจริญพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง ภายใต้โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2566                  

           วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยการศึกษา และคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดพิธีตักน้ำและเจริญพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง ภายใต้โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2566 ขึ้น ณ บริเวณข้างอ่างเก็บน้ำ (อ่างหลวง) และโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา                  

           พิธีตักน้ำและเจริญพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทองในครั้งนี้ ได้นำน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญ 7 แห่ง มาประกอบพิธี ได้แก่ แม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่, แม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง, แม่น้ำยม จังหวัดแพร่, แม่น้ำน่าน จังหวัดน่าน, แม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย, แม่น้ำอิง จังหวัดพะเยา และอ่างหลวง แหล่งเก็บน้ำในมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิต ความเป็นอยู่ และเป็นสถานที่รวมจิตใจของทั้งนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน                  

           พิธีตักน้ำและเจริญพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทองดังกล่าว ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทุกฝ่ายงานในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉพาะ 3 คณะ ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมแรง พร้อมใจ ช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพิธีตักน้ำและเจริญพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทองนี้ ให้คงอยู่คู่มหาวิทยาลัยพะเยาและจังหวัดพะเยาสืบต่อไป

ภาพ: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ ข้อมูล/ข่าว: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ
เพิ่มข่าวโดย: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ วันที่/เวลา : 2023-02-24 15:59:34

รูปภาพ/แกลลอรี่