NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรม "ล่องเรือ" ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรม "ล่องเรือ" ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566            

        วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 8.00 น รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ล่องเรือ ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา            

         โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีเปิด และลงเรือขบวนทางน้ำ ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม (กว๊านพะเยา) 

         ขบวนเรือ มีจำนวนทั้งหมด 15 ลำ ล่องผ่านหน้าเรือนโบราณ อนุสาวรีย์พญางำเมือง และสิ้นสุด ณ ท่าน้ำหลังอุโบสถ วัดศรีโคมคำ ภายในกิจกรรมยังมีขบวนแห่ข้าวใหม่ทางบก โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นิสิต และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำข้าวทิพย์ที่ได้กวนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ถวายพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา            

         ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามนี้ไว้สืบตลอดไป

ภาพ: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ ข้อมูล/ข่าว: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ
เพิ่มข่าวโดย: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ วันที่/เวลา : 2023-01-09 15:25:16

รูปภาพ/แกลลอรี่