NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรมการกวนข้าวทิพย์ ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

              คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกิจกรรมการกวนข้าวทิพย์ ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ วัดศรีโคมคำ        

              โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมตานเข้าใหม่ใส่บาตรหลวงดังกล่าว ดำเนินการทั้งหมด 3 วัน สำหรับกิจกรรมในวันที่ 5 มกราคม 2566 นี้ มีพิธีกรรมสำคัญ คือ การกวนข้าวทิพย์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ จัดทำเพื่อถวายข้าวใหม่ให้พระพุทธเจ้า และเป็นสิริมงคลแก่ผู้ถวายทำให้มีข้าวรับประทานตลอดทั้งปี ทั้งนี้ นิยมถวายเป็นข้าวจี่(ย่าง) หรือข้าวหลามที่สามารถรับประทานได้ทันที โดยการนำข้าวไปย่างตรงกองไฟ บริเวณหน้าโบสถ์และหลังโบสถ์ เพื่อทำให้บริเวณนั้นมีอุณภูมิสูงขึ้น สร้างความอบอุ่นแก่พระสงฆ์ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นได้ โดยผู้ที่ทำหน้าที่กวนข้าวทิพย์ คือธิดาข้าวทิพย์และรองธิดาข้าวทิพย์ รวมจำนวน 5 คน จากเวทีประกวดและเสี่ยงทายธิดาข้าวทิพย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

               นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดอาหารขันโตกพื้นเมืองแบบสร้างสรรค์ และการประกวดข้าวต้ม ข้าวหลาม แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ซึ่งประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย ผ่านพิธีการตานข้าวใหม่ ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2566

ภาพ: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ ข้อมูล/ข่าว: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ
เพิ่มข่าวโดย: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ วันที่/เวลา : 2023-01-06 15:38:29

รูปภาพ/แกลลอรี่