NEW/ACTIVITY

กิจกรรมแสดงผลงาน โครงการวิจัย “การเสริมสร้างศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการแปลงทุนชุนชน ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมแสดงผลงาน โครงการวิจัย “การเสริมสร้างศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการแปลงทุนชุนชน ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา”

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้า Tops Plaza Phayao ที่ผ่านมา ภายในงานมีกิจกรรมเชิญชวนเยาวชน และผู้สนใจเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล กับกิจกรรมสร้างสรรค์ตามหัวข้อ

-   ประกวดครีเอทชุดแต่งกายที่ประดับด้วยผ้ามัดย้อม ชิโบริ วิสาหกิจชุมชน ต.แม่อิง    

-   ประกวดวาดรูป แบบไม่จำกัดเทคนิคและชนิดของสี   หัวข้อ " บ้านแม่อิง วิถีชีวิตกับสายน้ำ แหล่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์ "

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัย บูธขายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ภาพ: นายพงศธร ทรงทอง ข้อมูล/ข่าว: นางสาวภัทธิญา จินดาคำ
เพิ่มข่าวโดย: นางสาวภัทธิญา จินดาคำ วันที่/เวลา : 2022-07-07 11:53:25

รูปภาพ/แกลลอรี่