NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

หน่วยกิจการนิสิต พร้อมด้วยสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 7-9มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นิสิตใหม่กับนิสิตรุ่นพี่ และปลูกฝังอัตลักษณ์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้ได้จัดประเภณี“ตานตุงหลวงพระพุทธภุชคารักษ์” โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 ประดิษฐ์กรวยดอกไม้และตุง เพื่อนำไปสักการะพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อความสิริมงคลแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่เชิงสร้างสรรค์

ภาพ: สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูล/ข่าว: หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพิ่มข่าวโดย: หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่/เวลา : 2022-06-17 15:35:41

รูปภาพ/แกลลอรี่