NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีตักน้ำอ่างหลวง สรงองค์พระธาตุจอมทอง ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 2565

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณผู้บริหารและบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีตักน้ำสรงพระธาตุจอมทอง ณ บริเวณอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีนำกล่าวคำอธิษฐานขอนำน้ำจากอ่างหลวงไปประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุจอมทอง  จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยังลานหน้าพระพุทธพภุชคารักษ์ เพื่อทำพิธีอธิฐานจิตรวมน้ำสรงพระธาตุจอมทอง

ทั้งนี้ ได้นำน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญ 6 แหล่ง ประกอบด้วย น้ำจากแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ น้ำจากแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง น้ำจากแม่น้ำยม จังหวัดแพร่ น้ำจากแม่น้ำน่าน จังหวัดน่าน และน้ำจากกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา รวมถึงน้ำจากอ่างหลวง แหล่งเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มาใช้เป็นน้ำสรงพระธาตุจอมทองในประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 อีกด้วย

ภาพ: ธนรินทร์ คงเถื่อน ข้อมูล/ข่าว: ธนรินทร์ คงเถื่อน
เพิ่มข่าวโดย: ธนรินทร์ คงเถื่อน วันที่/เวลา : 2022-03-18 13:20:24

รูปภาพ/แกลลอรี่