NEW/ACTIVITY

ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (Thailand Policy Lab) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(Office of the National Economics and Social Development Council) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(United Nations Development Programme) จัดโครงการ “ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่” เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายจังหวัดพะเยา ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการเมือง ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การสร้างความเท่าเทียมทางเพศ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้นำ รวมถึงสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา โดยในงานมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมประกอบด้วย Mr. Renaud Meyer Resident Representative, UNDP Mr. Suriyon Thunkijjanukij Senior Advisor, NESDC Ms. Nitasmai Ransaeva Head – Thailand Policy Lab คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา, นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา, นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา, นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศบาลเมืองพะเยา, คุณฉัตรชัย พรหมทอง รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดพะเยา, คุณแพรวพร จักรภีร์ศิริ เลขาธิการ Young Entrepreneurs Chamber of Commerce Phayao หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

ภาพ: ภัทธิญา จินดาคำ ข้อมูล/ข่าว: ภัทธิญา จินดาคำ
เพิ่มข่าวโดย: ภัทธิญา จินดาคำ วันที่/เวลา : 2022-03-10 14:54:35

รูปภาพ/แกลลอรี่