NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดนิทรรศการ ของลำของดี 4 ตำบล - โครงการการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

         เมื่อวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล กิจกรรมที่ 8 การถ่ายทอดบทเรียนและความรู้จากการดำเนินโครงการ โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดนิทรรศการ “ของลำของดี 4 ตำบล” เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการดำเนินโครงการของพื้นที่สังกัดในโครงการดังกล่าว ได้แก่ พื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ, พื้นที่ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้, พื้นที่ตำบลงิม อำเภอปง และพื้นที่ตำบลสบบง อำเภอภูซาง ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา และโรงแรมพะเยาเกทเวย์ ทั้งนี้ ท่านปลัดจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว และท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

        โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดนิทรรศการโดยเป็นการจัดทำบูธเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของแต่ละพื้นที่ที่ได้มีการดำเนินโครงการ รวมถึงเป็นตลาดเพื่อให้แขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลผลิตภายในแต่ละชุมชน รวมถึงเป็นผลผลิตที่ได้จากการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ

ภาพ: ชนสรณ์ สีหมอก ข้อมูล/ข่าว: สุรเชษฐ์ อำขำ
เพิ่มข่าวโดย: สุรเชษฐ์ อำขำ วันที่/เวลา : 2022-01-14 14:14:46

รูปภาพ/แกลลอรี่