NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 5 “การพัฒนาอาชีพใหม่ฯ (การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่)” ณ ตำบลงิม

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ "การส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล" ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการส่งเสริมสวัสดิการแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล กิจกรรมที่ 5 “การพัฒนาอาชีพใหม่ฯ (การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่)” วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมบ้านป่าแดง หมู่ ๙ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการพัฒนาอาชีพใหม่ เกี่ยวกับการความรู้ด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์สินค้า และการจัดทำรายรับ รายจ่ายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านป่าแดง หมู่ ๙ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ภาพ: อนัญลักษณ์ วิชัย ข้อมูล/ข่าว: สุรเชษฐ์ อำขำ
เพิ่มข่าวโดย: สุรเชษฐ์ อำขำ วันที่/เวลา : 2021-08-03 10:38:23

รูปภาพ/แกลลอรี่