NEW/ACTIVITY

แอปพลิเคชั่น “มีสิทธิ” ได้รับรางวัล ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม “ดีเด่น” จากผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีผ่ายแผนและนวัตกรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะหัวหน้าโครงการขึ้นรับรางวัลผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม “ดีเด่น” จาก นายคุณาวุฒิ บัญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จากแอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า “มีสิทธิ” ในโครงการ “แอปพลิเคชั่นบริการคำปรึกษาสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลแก่แรงงานนอกระบบ” ที่ร่วมมือระหว่างคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันการจัดการการเงินชุมชนตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ระบุเครดิตข้อมูลข่าวสาร ภายใต้ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำภาคเหนือตอนบน 2 ณ ศูนย์การค้า ท็อปส์พลาซ่า จังหวัดพะเยา

ภาพ: ทนงศักดิ์ นิราศ ข้อมูล/ข่าว: พสิษฐ์ มณีอินทร์
เพิ่มข่าวโดย: พสิษฐ์ มณีอินทร์ วันที่/เวลา : 2021-04-27 15:26:15

รูปภาพ/แกลลอรี่