NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการสานสัมพันธ์ พี่น้องรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

หน่วยกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดกิจกรรม “ตานตุงหลวง สักการะพระพุทธภุชคารักษ์” กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 ประดิษฐ์กรวยดอกไม้และตุง เพื่อนำไปสักการะพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อความสิริมงคลแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่เชิงสร้างสรรค์

ภาพ: สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูล/ข่าว: หน่วยกิจการนิสิต
เพิ่มข่าวโดย: หน่วยกิจการนิสิต วันที่/เวลา : 2020-12-21 09:25:27

รูปภาพ/แกลลอรี่