NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ คืนวิจัยสู่ชุมชน : ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดโครงการ“คืนวิจัยสู่ชุมชน” ในวันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์  2562 ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล หลังจากได้ทำงานวิจัยในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการจัดโครงการครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ชุมชนเห็นว่าทางคณะได้ทำการแก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการจัดการขยะ ทั้งนี้ทางคณะทำงานได้แบ่งการวิจัยเป็น 3 แบบ คือ ชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย โดยทั้ง 3 แห่งช่วยให้การวิจัยดำเนินไปด้วยดีตลอดมารวมทั้งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้ความร่วมมือจาก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กา คุณครูโรงเรียนบ้านแม่กา ผู้นำหมู่บ้าน นักเรียนผู้สูงอายุ และคุณครูจิตอาสา ในการแลกเปลี่ยนความคิดและข้อเสนอแนะจึงทำให้การจัดโครงการครั้งนี้สำเร็จเป็นที่น่าพอใจของชุมชน 
 

@green-office

ภาพ: สราวุฒิ มณีอินทร์ ข้อมูล/ข่าว: ภัทธิญา จินดาคำ
เพิ่มข่าวโดย: ภัทธิญา จินดาคำ วันที่/เวลา : 2021-07-26 12:42:04

รูปภาพ/แกลลอรี่