คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ[EN] School of Political and Social Science : University of Phayao

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการพัฒนานวัตกรชุมชนด้านการตลาดบนฐานคิดการประสานความร่วมมือสู่ความยั่งยืน: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์รักษ์โลก ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา" ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566  • ดาวน์โหลดเอกสาร: The download should start shortly. If it doesn't, click DOWNLOADS
  • Author: chaiwat.cho at: 2023-03-14 09:43:12