(Q&A)

(Q&A) : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

คำถาม-คำตอบ (Q&A)
#Q. เงิน กยศ. เข้าวันไหน
ทรานสคริปกิจกรรมไม่มีผลเกี่ยวกับเรียนจบ หรือการยื่นสำเร็จการศึกษาใดๆทั้งสิ้น
วันที่อัพเดท: 2022-03-17 11:12:52
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: tanarin.kh

#Q. ทรานสคริปกิจกรรมมีผลเกี่ยวกับการเรียนจบหรือไม่
ทรานสคริปกิจกรรมไม่มีผลเกี่ยวกับเรียนจบ หรือการยื่นสำเร็จการศึกษาใดๆทั้งสิ้น
วันที่อัพเดท: 2022-03-17 11:12:35
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: tanarin.kh

#Q. ผ่อนผันทหารต้องทำอย่างไร
ให้นิสิตยื่นคำร้องออนไลน์ www.iservice.up.ac.th ช่วงประมาณเดือน สิงหาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี
วันที่อัพเดท: 2022-03-17 11:11:36
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: tanarin.kh

#Q. วัน เวลา ที่ให้บริการ

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.03 น.
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร 054-466-666 ต่อ 1301-1305 แฟ็กซ์ 054-466-708
วันที่อัพเดท: 2022-03-17 11:10:53
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: tanarin.kh

#Q. บัตรนิสิตหายต้องทำอย่างไร?

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • 1.แจ้งความ ณ สถานีตำรวจ "โดยต้องระบุรายละเอียดในใบแจ้งความว่าบัตรนิสิตหาย"
 • 2.ติดต่อถ่ายรูปชุดนิสิต ที่งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา ตึก ICT(ให้บริการถ่ายรูปชุดนิสิตเฉพาะวันจันทร์ เวลา 09.30-16.00 น. เท่านั้น)
 • 3.ติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา โดยต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อม
  • 1.บแจ้งความ
  • 2.บัตรประจำตัวประชาชน
  • 3.สมุดบัญชีธนาคาร(ถ้ามี)
 • สอบถามธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มเติมโทร 054-466666 ต่อ 1202

ธนาคารกรุงไทย

 • 1.ไม่ต้องแจ้งความ
 • 2.ติดต่อถ่ายรูปชุดนิสิต ที่งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา ตึก ICT(ให้บริการถ่ายรูปชุดนิสิตเฉพาะวันจันทร์ เวลา 09.30-16.00 น. เท่านั้น)
 • 3.ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิตผ่านระบบคำร้องออนไลน์ www.reg.up.ac.th
 • 3.ติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา โดยต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อม
  • 1.บัตรประจำตัวประชาชน
  • 2.หนังสือรับรองการเป็นนิสิต
 • สอบถามธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มเติมโทร 054-466782

วันที่อัพเดท: 2022-03-17 11:10:48
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: tanarin.kh