ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN]

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

Administrative Officer

Administrative Officer


pornaopaum
wongwilat

Administrative Officer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. 1305
Email : pohnaopaum.wo@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
[EN]ปี [EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ