ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN]

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

Finance and Accounting Officer

Finance and Accounting Officer


duangkhae
pharajum

Finance and Accounting Officer
Active : Active


Expertise/Interest :
-


Tel : 054 466 666 ext. 1308
Email : duangkhae.ph@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
[EN]ปี [EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ