ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN]

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

Academic Service Officer

Academic Service Officer

Mister
monmorakot
buadang

Academic Service Officer
Active : Active


Expertise/Interest :
093-117-8084


Tel : 054 466 666 ext. 1315
Email : monmorakot.bu@up.ac.th
Room : B202
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
[EN]ปี [EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ