ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN]

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

[EN]ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

[EN]รองศาสตราจารย์ ดร.
chaiyan
rajchagool

Associate Professor
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : chaiyan.ra@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page

[EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
[EN]ปี [EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ