ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN]

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

Academic Service Officer

Academic Service Officer

ว่าที่ร้อยตรี
siripong
paotajai

Academic Service Officer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. 1308
Email : siripong.pa@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
[EN]ปี [EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ