ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN]

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

[EN]ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน/นักวิชาการศึกษา

[EN]ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน/นักวิชาการศึกษา


Jutatip
Pongprapas

[EN]ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน/นักวิชาการศึกษา
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. 1305
Email : jutatip.po@up.ac.th
Room : B202
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
[EN]ปี [EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ