ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN]

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

กรรมการ [EN]

กรรมการ [EN]

[EN]ดร.
Rattiya
Fisher

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :
Social policy, Social welfare, Welfare state, Ageing policy


Tel : 054 466 666 ext. 1311
Email : rattiya.lu@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
[EN]ปี [EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
2020 N/A