ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN]

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

[EN]ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร

[EN]ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร

[EN]ผู้ช่วยศาสตราจารย์
dararat
khampeng

Assistant Professor
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. 1309
Email : dararat.kh@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page

[EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
[EN]ปี [EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ