ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN]

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

[EN]ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

[EN]ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม

Mister
tirayoot
bumbud

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. 1324
Email : tirayoot.bu@up.ac.th
Room : B202
Page Home Page

[EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
[EN]ปี [EN]ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ