การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA ? เปิดประตูสู่ความโปร่งใส


สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ Powerpoint โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ itas.nacc.go.th หัวข้อเอกสารดาวน์โหลด หรือคลิก https://itas.nacc.go.th/home/listalldocument สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line : @ITAS