ข่าวกิจกรรม/โครงการ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2565

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และสโมสรนิสิต ดำเนินโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง”ครั้งที่ 7 โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานราชการเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวฯ ทั้งนี้มีขบวนแห่ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเข้าสู่วัดพระธาตุจอมทอง เพื่อถวายผ้าห่มพระธาตุจอมทองสมโภชห่มผ้าพระธาตุจอมทอง โดยมีประชาชน พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาแล้ว ยังเป็นการทํานุบํารุง รักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ที่ดึงดูดสายตาของประชาชนในจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน


การแห่ผ้าห่มพระธาตุจองทองในครั้งนี้ ได้มีการนำน้ำจากแม่น้ำสำคัญ ๕ แห่ง คือ "แม่น้ำปิง" จังหวัดเชียงใหม่ "แม่น้ำวัง" จังหวัดลำปาง "แม่น้ำยม" จังหวัดแพร่ "แม่น้ำน่าน" จังหวัดน่าน "แม่น้ำอิง" จังหวัดพะเยา และยังได้นำ "น้ำอ่างหลวง” จากแหล่งเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยพะเยา แหล่งน้ำสำคัญซึ่งใช้หล่อเลี้ยงนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา มาทำน้ำสำหรับใช้สรงพระธาตุจอมทองเพื่อความเป็น สิริมงคล และความร่มเย็นของชีวิตมีเครื่องสักการะที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีแบบอย่างมาจากเครื่องสักการะแบบล้านนาโบราณซึ่งนิสิตใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและในวันหยุดมาช่วยกันทำด้วยความสมัครสมาน สามัคคี และศรัทธาที่มีต่อพระธาตุจอมทอง


อัลบัมรูปภาพเพิ่มเติม สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ: สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์,ธนรินทร์ คงเถื่อน ข้อมูล/ข่าว: หน่วยกิจการนิสิต ,มหาวิทยาลัยพะเยา
เพิ่มข่าวโดย: หน่วยกิจการนิสิต ,มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่/เวลา : 2022-03-23 10:47:43

รูปภาพ/แกลลอรี่