คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลนักวิจัยที่สร้างผลงานที่มีผลกระทบสูง โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565  • ดาวน์โหลดเอกสาร: การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด
  • เพิ่มข่าวโดย: pohnaopaum.wo วันที่/เวลา: 2021-12-20 15:21:19