คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563


  • ดาวน์โหลดเอกสาร: การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด
  • เพิ่มข่าวโดย: chaiwat.cho วันที่/เวลา: 2021-07-12 15:24:16