; "แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รศ.พรรณยุพา นพรัก)"
element that need to be hide when printing

คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ

คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รศ.พรรณยุพา นพรัก)


การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ที่นี่.

เพิ่มข่าวโดย: chaiwat.cho วันที่/เวลา : 2018-11-09 14:53:18