NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง “กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

                   คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง" ในวันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงศ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ตานข้าวใหม่ ใส่บาตรหลวง "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง" ดังกล่าว            

                  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ คือเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น และสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โดยภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดธิดาเข้าทิพย์ ประจำปี 2566 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ กวนข้าวทิพย์ที่นำมาทำบุญข้าวใหม่ ตลอดจนมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท่ามกลางการมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และรักษาประเพณีอันดีงามสืบต่อไป อันสอดคล้องกับปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน"

ภาพ: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ ข้อมูล/ข่าว: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ
เพิ่มข่าวโดย: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ วันที่/เวลา : 2023-01-05 14:48:11

รูปภาพ/แกลลอรี่