NEW/ACTIVITY

สำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

                  วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.สำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานกรรมการ ในการคัดเลือกร่วมกับ คณะกรรมการจากคณะผู้บริหาร บุคลากร ในการรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทาม เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์            

                  การนำเสนอวิสัยทัศน์ดังกล่าว ทางคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเกียรติ จาก คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า และรก.หัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์ คุณสุกัญญา เสมอเชื้อ เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย โดยผู้ตอบรับการทาบทามเข้าร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ คุณกัจญ์ชญา กอกน้อย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และคุณมณมรกต บัวแดง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

                   บรรยากาศในการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่นและมุ่งสู่การเป็น 1 ใน 10  ที่น่าอยู่ น่าสนุก น่าเรียนที่สุด

ภาพ: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ ข้อมูล/ข่าว: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ
เพิ่มข่าวโดย: เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ วันที่/เวลา : 2022-12-29 11:03:49

รูปภาพ/แกลลอรี่