NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ครั้งที่ 6 โดยมหาวิทยาลัยพะเยาระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา ณ วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง”ครั้งที่ 6  โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ วัดพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยมีขบวนแห่ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเข้าสู่วัดพระธาตุจอมทอง เพื่อถวายผ้าห่มพระธาตุจอมทองสมโภชห่มผ้าพระธาตุจอมทอง โดยมีประชาชน พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจำนวน ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาแล้ว ยังเป็นการทํานุบํารุง รักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ที่ดึงดูดสายตาของประชาชนในจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน

ภาพ: สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,วิทวัส ประเสริฐศักดิ์ ข้อมูล/ข่าว: หน่วยกิจการนิสิต
เพิ่มข่าวโดย: หน่วยกิจการนิสิต วันที่/เวลา : 2021-03-09 11:16:27

รูปภาพ/แกลลอรี่